Huisregels Cento Club Holland

Status
Niet open voor verdere reacties.

vandisphotoo

Webmaster
Bestuur
Moderator
CCH Lid
Cinquecento Club Holland (hierna te noemen: Centoclub) biedt op zijn website het Cento Forum aan (hierna te noemen: forum). Hierop zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden en huisregels van toepassing.

Meest recente wijziging: 18 juli 2018

Gebruiksvoorwaarden
Voor wie?
Dit forum is in de eerste plaats bedoeld voor bestuurders- en eigenaars van de Fiat Cinquecento en/of de Fiat Seicento. Op dit forum is het mogelijk informatie en/of verhalen uit te wisselen over onze Cento’s. Daarnaast is mogelijk om onderdelen aan- of te verkopen.

Het forum is bedoeld voor particulieren die de Cento voor eigen gebruik hebben. Op het forum zijn geen commerciële activiteiten toegestaan. (Zoals adverteren voor eigen bedrijf, bedrijfsmatig auto’s en/of onderdelen verkopen.)

Geregistreerd? Dan ben je akkoord
Om het forum beschaafd, informatief, aangenaam, constructief en interessant te houden heeft de Centoclub gebruiksvoorwaarden en huisregels opgesteld. Die zijn te lezen op deze pagina. Wanneer je je registreert als forumgebruiker - hierna te noemen: gebruiker - ga je akkoord met deze voorwaarden en regels.

De Centoclub behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden en regels op ieder moment te wijzigen. Het is dan ook aan te bevelen om zelf regelmatig te controleren of er wijzigingen aangebracht zijn. Bij wijzigingen wordt dit uiteraard gepubliceerd. De datum van de meest recente wijziging vind je bovenaan dit document.

Gebruikersgegevens
Als gebruiker van het forum sta je toe dat de Centoclub de door jou opgegeven informatie, alsmede je IP-adres bij registratie en bij iedere post (forumbijdrage), in zijn database opslaat. Deze gegevens verstrekt de Centoclub niet zonder jouw toestemming aan derden, tenzij politie of justitie hierom vraagt, de rechter dat beveelt, of er evident sprake is van onrechtmatig gedrag op het forum.

Noch de Centoclub, noch Xenforo (zie kopje 'Forumsoftware') zijn verantwoordelijk als je gegevens door een forumhack toch openbaar gemaakt zouden worden.

Forumbeheer
Het forum wordt beheerd en gemodereerd door het bestuur en de moderators van de Centoclub (hierna te noemen: de Moderator). De Moderator kan ten allen tijde en zonder overleg of toelichting berichten aanpassen of verwijderen, daar waar zij van mening is dat deze in strijd zijn met de gebruiksvoorwaarden huisregels, of daar waar de leesbaarheid / begrijpelijkheid van een bericht / topic in het geding is.

De Moderator behoudt zich het recht voor om gebruikers, al dan niet tijdelijk, de mogelijkheid tot posten en de toegang tot het forum te ontzeggen, mochten zij zich naar het oordeel van de Moderator niet aan de gedragsregels houden. Hieraan gaat minimaal één waarschuwing vooraf, tenzij de overtreding naar het oordeel van de Moderator ernstig genoeg is om direct tot een, al dan niet tijdelijke, verbanning over te gaan.


Aansprakelijkheid
Deelnemen aan en gebruikmaken van het Centoclub forum geschiedt geheel op eigen risico van de gebruiker.

De content die andere gebruikers dan de Centoclub op het forum plaatsen, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende gebruiker en de juistheid of onjuistheid ervan komt geheel voor diens rekening. Noch de Centoclub, noch de Moderators kunnen op wat voor manier dan ook verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan.

Noch de Centoclub, noch de Moderators zijn aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van en / of verband houdt met het gebruik van het forum.

Misbruik melden
Kom je een post op het forum tegen die naar jouw mening in strijd is met de gebruiksvoorwaarden en / of huisregels? Ga daarover dan niet in discussie op het forum, maar meld het bij een van de Moderators via de meldknop bij het desbetreffende bericht (als je bent ingelogd) of stuur een e-mail naar info (a) centoclub (punt) nl (voeg zelf @ en . in).

Forumsoftware
Dit forum werkt op basis van Xenforo. De Centoclub heeft een licentie om deze software te gebruiken op de website. Zie https://xenforo.com/license-agreement/ voor meer informatie omtrent Xenforo.


Huisregels
Registratie en lidmaatschap
Het e-mailadres dat gekoppeld is aan het forumaccount van een gebruiker dient zowel bij registratie als tijdens het forumlidmaatschap geldig, actief en niet-tijdelijk te zijn. Dit e-mailadres wordt gebruikt om het account te activeren. Tevens kan het bestuur of de Moderators dit e-mailadres gebruiken om contact met je op te nemen. Als je e-mailadres na registratie verandert, ben je zelf verantwoordelijk voor het aanpassen hiervan in je gebruikerspaneel.

Indien wij vaststellen dat je geregistreerd staat met een tijdelijk e-mailadres (ook wel genoemd: tempmail, disposable e-mail, enzovoorts) leidt dit tot een onmiddellijke en permanente verbanning.

Het telefoonnummer dat gekoppeld is aan het forumaccount van een gebruiker dient zowel bij registratie als tijdens het forumlidmaatschap geldig en actief te zijn. Indien wij vaststellen dat je geregistreerd staat met een ongeldig of niet-actief telefoonnummer, of met andermans telefoonnummer, kan dit leiden tot een onmiddellijke en permanente verbanning.

Het is gebruikers toegestaan om een schuilnaam / alias als gebruikersnaam te voeren, maar het is gebruikers niet toegestaan om zich voor te doen als een ander (rechts)persoon. Schending van deze regel kan leiden tot een onmiddellijke en permanente verbanning.

Het is forumgebruikers niet toegestaan om op het forum actief te zijn onder meer dan één (1) gebruikersnaam. Schending van deze regel kan leiden tot een onmiddellijke en permanente verbanning.

Berichten plaatsen
Gebruik de zoekfunctie. Dit is een heel belangrijke regel. Heel veel onderwerpen, zelfs de heel specifieke, zijn ooit al eens besproken. Eerst de zoekfunctie gebruiken en dan een nieuw onderwerp aanmaken.

Als je een onderwerp start, kies dan een duidelijke, korte titel die de inhoud goed weergeeft. Onduidelijke titels worden zonder bericht aangepast.

Dingen als 'Help!', 'Spoed!' en andere uitroepen waaruit blijkt dat ergens haast bij is zijn niet toegestaan in het forum. Dat past niet bij het vrijwillige karakter.

De gebruiker is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de berichten die hij / zij op het forum plaatst of heeft geplaatst.

Zowel belastende als lovende uitlatingen over bedrijven, instanties, diensten of producten dienen altijd te worden onderbouwd.

(Delen van) forumbijdragen die off topic zijn, oftewel: die niet of nauwelijks iets te maken hebben met het openingsbericht van de discussie, kunnen worden verwijderd door de Moderator.

Gebruikers zullen elkaar en anderen respecteren door geen scheld- of vloekwoorden en nodeloos kwetsende tekst(en) te gebruiken. Agressieve, onwettelijke, bedreigende, lasterlijke, vulgaire, obscene, racistische, misleidende, onrespectvolle, niet-constructieve, irrelevante of anderszins ongepaste bijdragen zijn niet toegestaan.

Het is gebruikers niet toegestaan om in bijdragen op de man te spelen richting mede-forumgebruikers, of om mede-forumgebruikers te provoceren. Of er sprake is van op de man spelen / provocatie bepaalt de Moderator.

Het is gebruikers niet toegestaan om persoonlijke informatie (zoals persoonsnamen, initialen, telefoonnummers, e-mailadressen en privé-adressen) van anderen in bijdragen te vermelden.

Het is gebruikers niet toegestaan om reclame te maken. Gebruikers mogen dus geen advertenties plaatsen of al dan niet commerciële bedrijven promoten.

Het is gebruikers toegestaan om links naar andere websites te plaatsen, ook naar commerciële websites, mits deze zinvol zijn in de context van de discussie en niet voornamelijk bedoeld zijn om reclame te maken. Of er sprake is van reclame bepaalt de Moderator. Ook dient de gebruiker bij de link een beschrijving te plaatsen van hetgeen waar de link naar leidt. Een ‘kale’ link, dus zonder een dergelijke toelichting, kan verwijderd worden door de Moderator.

Het is gebruikers niet toegestaan bijdragen te plaatsen die verwijzen of linken naar websites, die de wettelijke grenzen en/of de grenzen van fatsoen overschrijden.

De voertaal van het forum is Nederlands. Berichten die geheel of gedeeltelijk in een andere taal zijn opgesteld, kunnen verwijderd worden.

Bijdragen die (zeer) slecht te begrijpen zijn, bijvoorbeeld door taalfouten of gebrek aan interpunctie, kunnen verwijderd worden door de Moderator.

Het veelvuldig of overdreven gebruik van meerdere hoofdletters (het zogenoemde 'schreeuwen') is niet toegestaan, evenals het overdreven gebruik van vet, cursief en emoticons. Of er sprake is van overdreven gebruik bepaalt de Moderator.

De Moderator kan berichten aanpassen omwille van de leesbaarheid, duidelijkheid en vindbaarheid op de site / op internet.

Bijdragen mogen maar één (1) keer worden geplaatst.

Het is gebruikers niet toegestaan om teksten of beeldmateriaal van derden waarop auteursrecht rust, te plaatsen op ons forum, tenzij de gebruiker aantoont dat hij / zij daar toestemming voor heeft van de betreffende auteur.

Onderschrift
Een onderschrift mag maximaal 5 regels lang zijn, inclusief blanco tussenregels

Een onderschrift mag één afbeelding bevatten

Een onderschrift mag geen referral links bevatten (dit zijn links waarvoor je geld krijgt als iemand erop klikt)
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Bovenaan